Mimo, że średni wiek człowieka uległ podwyższeniu od czasów naszych babć oraz prababć, to zdrowie pod wpływem przemian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu.