Najważniejszym spośród globalnych przeszkód w większości miast w naszym kraju jest transport. Nasze województwa nie są zaadaptowane do tak dużego natężenia ruchu, jaki pojawił