Jako dzieciom swobodnie jest nam wierzyć w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. To kłopotliwe życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu całkiem