Wyznacznikiem komfortu są dla większości hotele oferujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak w coraz mniejszym stopniu widoczne. Luksusowość danego hotelu można