lean szkolenia

Rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. lean gry Najważniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne techniki z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.