Czysty oraz współczesny Kraków

Najważniejszym spośród globalnych przeszkód w większości miast w naszym kraju jest transport. Nasze województwa nie są zaadaptowane do tak dużego natężenia ruchu, jaki pojawił się przez zwiększenie się ilości samochodów na naszych ulicach. Dlatego jedną z najbardziej istotnych inwestycji jakie musi rozpocząć prawie każde województwo jest inwestycja w rozwój dróg i komunikację. Drogi i transport miejski to najważniejszy obszar, jaki pozwoli zwiększyć wygodę mieszkańców a także poprawi całość infrastruktury Krakowa.

Wśród innych lokalizacji, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Krakowianie w referendum wypowiedzieli się za budową metra, ale przed tym jak ono powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową oraz rozwój dróg potrzeba zainwestować sporo środków . Z bardziej istotnych decyzji finansowych warto wymienić:
całkowicie napędzaną elektrycznie linię autobusów – pierwszą w kraju,
innowacyjne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Poza tym, w perspektywie rozwoju Kraków przewiduje remont przynajmniej kilka nowoczesnych dróg dojazdowych między już wybudowanymi połączeniami oraz remonty istniejących tras autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie lubią – problemy w poruszaniu się i dotarciu do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez remontów infrastruktura nie może być lepsza i aby mieszkało się wygodniej, trzeba wytrwałości.wybory samorządowe 2014 Kraków
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie tylko kolejne drogi, ale również lepszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie dłużej jak nowa i odporna. ( kolejnym z przykładów jest ścieralna powierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto potrzebuje dodatkowo kolejnych remontów i inwestycji, by poruszało się po mieście wygodnie. Zarówno autem, ale też tramwajami. Mimo to da się zauważyć jasno, że wszystko jest na świetnej drodze do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu zdecydowanie miło i z zadowoleniem.